Przyczyny powstania Zespołu Aspergera

Do niedawna uważano, że zespół Aspergera powodowany jest błędnym wychowaniem czy nawet stosowaniem złych praktyk edukacyjnych. Specjaliści powoływali do życia także teorie wskazujące na ciąg przyczynowo-skutkowy i określające, że zespół Aspergera może być konsekwencją zastosowania u dziecka źle skojarzonej szczepionki na świnkę, odrę i różyczkę. Tak samo, jak teza o błędach wychowawczych zaistniałych we wczesnym etapie rozwoju, tak i teoria o szkodliwym działaniu szczepionek została nie tyle co obalona, ale niepotwierdzone naukowo (co w gruncie rzeczy uznać należy za dowód na jej niesłuszność). Jakie są więc powody występowania zespołu Aspergera?

zespółaspergera
Mimo że zespół Aspergera występuje częściej niż autyzm, lekarze i badacze nadal nie mogą dojść do porozumienia zarówno w kwestii określenia spójnych objawów (o których pisaliśmy w artykule omawiających symptomy AS), ani wskazania pewnych powodów wywołujących to zaburzenie. Mimo braku porozumienia i nieumiejętności wskazania dowodów określających przyczynę AS – teorie o przyczynach zaburzenia podzielić można na kilka grup.
Jedna z nich głosi, że zespół Aspergera ma swoją genezę w genetyce. Badacze zgodni w tym punkcie wskazują, że u podłoża AS (tak jak w przypadku wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu) leży przede wszystkim uwarunkowanie genem EN2 na chromosomie 7. Inna teoria wskazuje natomiast, że zespół Aspergera jest następstwem zatrucia metalami ciężkimi, na co wskazywać ma somatyczny mechanizm powstania schorzenia. Równie prawdopodobna teoria głosi, że zespół Aspergera ma charakter defektu neurologicznego, którego przyczyny nie są na chwilę obecną ustalone.
Mimo rozbieżności tez i mnogości specjalistycznych idei, wielu badaczy wskazuje na szerokie spektrum cech wspólnych dla wszystkich osób cierpiących na zespół Aspergera.
Wśród tych ostatnich wymienia się przede wszystkim wiek rodziców. Okazuje się bowiem, ze jeśli ojciec dziecka ma więcej niż 40 kat – prawdopodobieństwo zachorowania potomka na zespół Aspergera bardzo wzrasta (tak samo zresztą, jak prawdopodobieństwo zachorowania na autyzm lub inne zaburzenie z grupy rozwojowych).
Ponadto, do grupy przyczyn powodujących zespół Aspergera zalicza się bardzo często dziecięce porażenie mózgowe, wrodzoną toksoplazmozę, urazy okołoporodowe, uszkodzenia centralnego układu nerwowego, przebyte infekcje czy komplikacje po źle zdefiniowanych szczepieniach.
Najnowsze badania wskazują jednak, że najbardziej prawdopodobna przyczyna powodująca zespół Aspergera ma podłoże genetyczne. Tyle tylko, że na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu wpływa nie jeden, ale 6 genów znaczących i około 20-30 genów mniej w tym kontekście istotnych.

© 2012  Zespolaspergera.info Wszelkie prawa zastrzeżone.

| Polityka prywatności | | Kontakt |