Objawy Zespołu Aspergera

Tak, jak wspomniano już wcześniej – zespół Aspergera dotyka jedną na 200 osób, a w grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim mężczyźni. Powołując się na wspomniany artykuł warto też przypomnieć, że lekarze i specjaliści ciągle nie mogą określić stałego spektrum objawów charakteryzujących zespół Aspergera – przez to, określeniem AS obejmuje się (a czasem także myli) większość łagodnych zespołów upośledzenia.
Mimo tak dużej ilości znaków zapytania – specjalistom udało  się stworzyć zestaw cech określanych jako objawy charakterystyczne dla zespołu Aspergera. Zanim jednak zaczniemy je  charakteryzować – warto nadmienić, że zespół Aspergera dotyczy w największej mierze dzieci. Z drugiej strony – także osoby dorosłe mogą zmagać się z konkretnymi objawami AS, czego konsekwencją jest częsta frustracja i depresja, powodowana poczuciem wykluczenia ze środowiska. Ponadto podkreślić należy, że w większości przypadków, objawy AS z czasem częściowo ustępują, a w miejsce cech będących w zaniku – pojawiają się nowe.

zespół aspergera
Niezależnie jednak od tego, czy na zespół Aspergera cierpi dziecko czy osoba dorosła, do najczęstszych objawów choroby zalicza się przede wszystkim  szeroko pojęty chłód emocjonalny, ujawniający się jako brak potrzeby dzielenia się z innymi ludźmi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami czy umiejętnościami. Dodatkowo, osoby cierpiące na zespół Aspergera wykazują problemy z dostosowaniem swoich reakcji i zachowań do norm społecznych i stawiają opór w odpowiedzi na wszelkie próby zewnętrznego oddziaływania (na przykład wychowawczego). Tak, jak zostało to powiedziane w artykule opisującym AS – osoby dotknięte tym schorzeniem nie cierpią na znaczące zaburzenia mowy, jednak dzieci chorujące na zespół Aspergera bardzo często jąkają się, mówią zbyt szybko, połykają głoski lub posługują się językiem określanym jako „mowa profesorska widziana w krzywym zwierciadle” (używają „mądrych” słów nie mając świadomości ich znaczenia, niewłaściwie intonują, stawiają zaimki w nieprawidłowy sposób).
Ponadto, osoby chorujące na zespół Aspergera (w zakresie uczenia się i poznawania) wykazują problemy z realizacją wytyczonych wcześniej zadań, nie potrafią się skoncentrować i interesują się jedną, bardzo wąską dziedziną. Z drugiej strony, cierpiący na AS wykazują się niezwykłą, fenomenalną wręcz pamięcią, potrafią szybko, ale w sposób mechaniczny, bez zrozumienia przyswajać dużą dozę nowych informacji. W efekcie – dzieci chorujące na zespół Aspergera nie wykazują (dla przykładu) żadnych, humanistycznych zdolności, ale doskonale przyswajają teorie matematyczne, nie potrafiąc ich jednak praktycznie wykorzystywać podczas rozwiązania zadań.
Dodatkowo, osoby chorujące na zespół Aspergera cechuje naiwność, skłonność do ekscentryzmu (przez co mają problemy z adaptacją w obrębie grupy i często popadają w konflikty), hiperaktywność, obsesyjna kolekcjomania, nieumiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów życiowych (chorzy posiadają niezbędną wiedzę czy umiejętności, ale nie potrafią ich wykorzystać w konkretnej sytuacji), niska samoocena, nieumiejętność wyrażania emocji i koncentracja na własnych potrzebach, uznawana często za egoizm. W konsekwencji, chorzy na zespół Aspergera są często bardzo krytyczni wobec siebie, nadwrażliwi, strachliwi. Głośne dźwięki odczuwają jako niezwykle nieprzyjemnie, specyficznie reagują na bodźce zmysłowe, a ból odczuwają niewspółmiernie mocno do jego natężenia.
Brak przeciwdziałania objawom i niestosowanie dedykowanej terapii sprawiają, że chorzy na zespół Aspergera czują się wyeliminowani, odrzuceni i nierozumiani, co w efekcie powoduje depresję, frustrację, częste popadanie w konflikty czy działania autodestrukcyjne. 

© 2012  Zespolaspergera.info Wszelkie prawa zastrzeżone.

| Polityka prywatności | | Kontakt |