Zespół Aspergera a autyzm

Co odważniejsi badacze literatury wskazują, że najsłynniejszym, popkulturowym de facto bohaterem cierpiącym na zespół Aspergera był słynny detektyw – Sherlock Holmes. Postać nakreślona piórem Sir Arthura Conan Doyle'a faktycznie cechuje się tak charakterystyczną dla AS nadpobudliwością, niezwykłą, fenomenalną wręcz pamięcią, skłonnością do ekscentryzmu, łatwością popadania w gniew, problemami z wyrażaniem emocji, niechęcią do zmian czy manią kolekcjonowania specyficznych, a w jego rozumieniu - ważnych przedmiotów. Dlaczego więc, mimo popularności tezy o tym, ze przesławny i w gruncie rzeczy sympatyczny Holmes cierpiał na zespół Aspergera – AS jest tak często mylone z nacechowanym bardzo  negatywnie autyzmem?

zespół aspergera
Przy diagnozowaniu, a więc i rozróżnianiu zespołu Aspergera i autyzmu najlepiej jest bazować na trzech, podstawowych zgodnościach. Związane są one z jakościowymi zaburzeniami komunikacji werbalnej, niewerbalnej i wyobraźni, z jakościowym zaburzeniem związków społecznych oraz z czynnościami powtarzającymi się i niechęcią do zmian.
Biorąc pod uwagę powyższe zgodności uznać należy, że zespół Aspergera znajduje się w spektrum zaburzeń autystycznych, ale uznawany jest za ich najbardziej łagodną formę.
W dalszym ciągu opierając się na wspomnianych zgodnościach i próbując określić bardziej widoczne i mocniej dosadne różnice dzielące autyzm i zespół Aspergera, warto zwrócić uwagę na rozwój umysłowy, który w przypadku osób cierpiących na autyzm jest w różnym stopniu opóźniony, a u chorych na AS – określa się go jako normatywny lub nawet ponadprzeciętny.  Ponadto, u osób chore na autyzm nader często występuje echolalia lub niemożność werbalnego komunikowania się, a w przypadku cierpiących na zespół Aspergera – mowa rozwija się w sposób prawidłowy, z tą tylko różnicą, że dzieci chorujące na AS używają języka wybitnie dojrzałego, intonują w teatralny, „profesorski” sposób i ignorują przy tym wypowiedzi interlokutora.
Osoby chore na zespół Aspergera – w odróżnieniu od cierpiących na autyzm – potrafią także przystosować się do zasad panujących w otoczeniu, wykazują co najmniej średni poziom kompetencji społecznych i dostrzegają innych członków grupy (choć najczęściej traktują ich jako przeszkody na drodze do osiągnięcia celu). Chorzy na zespół Aspergera – podobnie jak osoby autystyczne – wykazują też pewne fiksacje i stereotypie, boją się zmian, nie potrafią określać własnych emocji, wybuchają złością i agresją. Mimo to – powyższe, wspólne dla AS i autyzmu cechy występują u chorych na zespół Aspergera w mniejszym natężeniu (w porównaniu z autyzmem), a sami zainteresowani - zdają sobie sprawę z ich istnienia.

© 2012  Zespolaspergera.info Wszelkie prawa zastrzeżone.

| Polityka prywatności | | Kontakt |